wire-tuki

TALOUDELLISEN TUEN HAKEMINEN

Wire-ryhmältä voi hakea rahallista tukea TAMK:n henkilökunnalle järjestettävään toimintaan, jonka voidaan katsoa edistävän työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Toiminta voi olla jo olemassa olevaa ja jatkuvaa toimintaa tai se voi olla jotain ihan uutta ja vasta aloittelevaa toimintaa. Tukea voidaan hakea säännölliselle toiminnalle tai yksittäiseen, kertaluonteiseen, tapahtumaan tai toimintaan.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että
  • toiminta on avointa koko TAMKin henkilökunnalle lukuun ottamatta mahdollisia rajoituksia osallistujamäärässä
  • toiminnan voidaan katsoa edistävän työhyvinvointia ja lisäävän yhteisöllisyyttä TAMKissa
  • toimintaa voidaan markkinoida osana Wire-toimintaa
  • toiminnasta voidaan kirjoittaa Wire-blogissa
  • toiminnalla on vastuuhenkilö, joka raportoi Wire-ryhmälle toiminnasta riippuen sovitulla tavalla ja antaa pyydettäessä lisätietoja

Haku järjestetään vuosittain toukokuussa (syyslukukauden toimintaan) ja marraskuussa (kevätlukukauden toimintaan). Hakuilmoitus julkaistaan Wire –blogissa ja TAMKin intrassa.


Listaus menneestä ja tulevasta toiminnasta täällä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti